Zasady i obowiązki związane z odśnieżaniem: chodnik, ścieżki rowerowe i jezdnia w świetle prawa

W zimowe miesiące obowiązek odśnieżania chodnika, ścieżek rowerowych oraz jezdni staje się jednym z kluczowych tematów zarówno dla właścicieli prywatnych posesji, jak i dla zarządców dróg oraz samorządów lokalnych. Kwestie te są regulowane przez szereg przepisów, które określają, kto i w jakich okolicznościach jest odpowiedzialny za usunięcie śniegu i lodu z poszczególnych części infrastruktury drogowej. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak wygląda odśnieżanie w praktyce, rozstrzygając wątpliwości i wskazując na potencjalne konsekwencje niewypełnienia obowiązków.

Kiedy odśnieżanie chodnika spoczywa na barkach właścicieli nieruchomości?

Odśnieżanie chodnika to obowiązek, który w większości przypadków spoczywa na właścicielach nieruchomości graniczących z danym chodnikiem. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel domu, działki czy też użytkownik wieczysty, który posiada nieruchomość przylegającą bezpośrednio do chodnika, jest zobowiązany do jego regularnego odśnieżania. Obowiązek ten obejmuje również zimowe usuwanie lodu oraz posypywanie chodnika piaskiem lub solą, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort wszystkim użytkownikom drogi.

Należy jednak zwrócić uwagę, że są sytuacje, kiedy odśnieżanie chodnika może być przypisane do zarządcy drogi, na przykład gdy chodnik znajduje się w pasie drogowym zarządzanym przez gminę lub miasto, i jest oddzielony od działki szerokim pasem zieleni. Wyjątkiem są również sytuacje, gdy na chodniku dopuszczone jest płatne parkowanie – wtedy to zarządca drogi przejmuje obowiązki związane z jego odśnieżaniem.

Obowiązki miasta w zakresie odśnieżania ścieżek rowerowych i jezdni

Zgodnie z obowiązującym prawem, odśnieżanie ścieżek rowerowych oraz jezdni należy do zadań zarządcy drogi, którym zazwyczaj jest gmina lub odpowiedni organ administracji drogowej. Zarządcy ci są odpowiedzialni za zapewnienie bezpiecznych i przejezdnych warunków na drogach publicznych, co obejmuje zarówno jezdnie, jak i dedykowane ścieżki rowerowe.

W praktyce odśnieżanie ścieżek rowerowych wymaga szczególnego podejścia, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie rosnąca popularność rowerów jako środka transportu zimą zmusza zarządców dróg do bardziej intensywnych działań. Drogowe służby używają specjalistycznego sprzętu, takiego jak pługi śnieżne i solarki, aby szybko i efektywnie radzić sobie z opadami śniegu i oblodzeniem, co jest kluczowe dla zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa ruchu rowerowego i pieszego.

Kary za brak odśnieżania chodnika przy posesji – co warto wiedzieć?

Nieodśnieżony chodnik przy posesji nie tylko stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa przechodniów, ale także może skutkować nałożeniem kar na właściciela nieruchomości. Zgodnie z art. 117 Kodeksu wykroczeń, właściciel nieruchomości, który zaniedbuje swoje obowiązki związane z odśnieżaniem chodnika, może zostać ukarany grzywną w wysokości do 1500 złotych. W praktyce, wysokość kary jest często uzależniona od oceny sytuacji przez straż miejską lub policję, która może również zdecydować o wymierzeniu kary nagany.

Ponadto, brak odśnieżania chodnika może prowadzić do odpowiedzialności cywilnej właściciela nieruchomości za ewentualne wypadki na jego terenie. W przypadku, gdy na skutek nieodśnieżonego chodnika dojdzie do wypadku, poszkodowany może domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania za poniesione szkody, co w niektórych przypadkach może sięgnąć znaczących sum.

Dodatkowo, lokalne samorządy mogą posiadać własne regulacje dotyczące obowiązków zimowego utrzymania chodników, które mogą wprowadzać dodatkowe wymogi, takie jak określone godziny, w których należy wykonać odśnieżanie chodnika, co warto wiedzieć i przestrzegać, aby unikać kłopotów prawnych i finansowych.

Prawidłowe odśnieżanie chodnika – jak uniknąć problemów?

Aby prawidłowo wykonać odśnieżanie chodnika i uniknąć problemów, warto przestrzegać kilku zasad, które pomogą zadbać o bezpieczeństwo oraz zgodność z przepisami. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych punktów, które warto wziąć pod uwagę podczas odśnieżania:

  1. Szybka reakcja po opadach śniegu – należy starać się odśnieżać chodnik jak najszybciej po zakończeniu opadów śniegu, aby zapobiec zbrylaniu się śniegu i powstaniu lodu, co znacznie utrudnia późniejsze odśnieżanie.
  2. Używanie odpowiednich narzędzi – do odśnieżania warto używać łopaty do śniegu oraz soli lub piasku do posypywania chodnika, co zapobiega oblodzeniu.
  3. Usunięcie śniegu na bok chodnika – należy składować usunięty śnieg w miejscu, gdzie nie będzie przeszkadzał pieszym ani kierowcom, najlepiej na krawędzi chodnika lub w innym wyznaczonym miejscu.
  4. Stosowanie środków zapobiegających oblodzeniu – w miejscach szczególnie narażonych na oblodzenie można stosować specjalne środki chemiczne lub naturalne, takie jak sól drogowa czy piasek.

Przestrzeganie tych zasad nie tylko pomoże uniknąć kar, ale również zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Dbałość o prawidłowe odśnieżanie chodnika jest wyrazem odpowiedzialności zarówno wobec prawa, jak i lokalnej społeczności.

Źródło: https://zbudujmydom.pl/artykul/kto-musi-odsniezac-chodnik-sciezke-rowerowa-i-jezdnie

Uwaga: Informacje na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastąpią porady prawnej i finansowej.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *