Man signing documents at notary public office

Czym zajmuje się prawo spadkowe?

Kiedy ktoś umiera, cały jego majątek przechodzi na spadkobierców. Jednak to „przejście” nigdy nie następuje w sposób dowolny. Wszystko regulują przepisy prawa spadkowego, zamieszczone przede wszystkim w Kodeksie cywilnym. Co warto o nich wiedzieć? Każdy powinien się nad tym zastanowić. W końcu wszyscy możemy stać się spadkobiercami.

Przepisy dla spadkobiercy i spadkodawcy

Jak wyjaśnia adwokat z Wrocławia Anna Szirch prawo spadkowe reguluje przede wszystkim kwestie dotyczące spadkobrania. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, prawo spadkowe określa, jakie prawa majątkowe przechodzą na spadkobierców po śmierci spadkodawcy, kto i na jakich zasadach dziedziczy spadek, jak przygotować ważny testament oraz w jaki sposób załatwić wszystkie formalności związane ze spadkiem, zwłaszcza w zakresie składania oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i podziału odziedziczonego majątku przez poszczególnych spadkobierców. Do prawa spadkowego można ponadto zaliczyć przepisy odnoszące się do opodatkowania spadków. Warto pamiętać, że z dziedziczeniem wiąże się konieczność opłacenia m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego.

Przebieg sprawy spadkowej

Warto pamiętać, że każda sprawa spadkowa dzieli się na dwa podstawowe etapy. Pierwszy z nich polega na ustaleniu kręgu spadkobierców, a więc osób lub innych podmiotów prawa, które dziedziczyć. Na tym etapie najpierw sprawdza się, czy zmarły pozostawił ważny testament. Jeżeli tak, to do spadku powołuje się tych, których wskazał spadkodawca. Gdyby jednak testamentu nie było bądź okazał się on nieważny, dziedziczenie następuje na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Powołani do spadku mogą spadek przyjąć lub odrzucić. Tym samym w pierwszym etapie sprawy spadkowej trzeba od wszystkich spadkobierców odebrać oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Dopiero gdy będzie dokładnie wiadomo, kto i w jakiej części dziedziczy majątek pozostawiony przez zmarłego, można przejść do drugiego etapu, czyli podziału spadku. Chodzi w nim o ustalenie, w jaki sposób spadkobiercy podzielą się pozostawionym majątkiem. Mogą to zrobić przed sądem lub zawierając specjalną umowę. Jednak podział spadku w drodze umowy możliwy jest tylko wtedy, gdy spadkobiercy są zgodni co do sposobu podziału.

Jak nie narazić się na problemy?

Bez względu na okoliczności sprawa spadkowa jest skomplikowana, a w jej trakcie trzeba podejmować wiele trudnych i brzemiennych w skutkach decyzji. Dlatego każdy krok należy stawiać rozważnie, pamiętając o przepisach prawa spadkowego. W przeciwnym razie spadkobierca może nabawić się poważnych problemów, które będą negatywnie rzutować na jego przyszłość. Postępowanie spadkowe może być onieśmielającym doświadczeniem. W związku z tym korzystnym rozwiązaniem w sprawach spadkowych jest skorzystanie z pomocy adwokata zajmującego się tego rodzaju kwestiami. Szczegóły prawa spadkowego we Wrocławiu może wyjaśnić Ci adwokat Anna Szirch. Skontaktuj się z adwokatem lub radcą prawnym, jeśli szukasz wsparcia prawnika po otrzymaniu spadku.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *